ธุรกิจของเรา…จะโตได้แค่ไหน?

ธุรกิจธุรกิจ กูรูคนหนึ่งกล่าวว่า “ขนาดของธุรกิจขึ้นอยู่กับขนาดใจของเจ้าของ” หรือแปลว่า ยิ่งเราหวังไว้ใหญ่ เราก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตไปได้มากเท่านั้นนั่นเอง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนการโตของธุรกิจ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน

ปัจจัยอย่างแรก ที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้ และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ “ใจ” ยิ่งเราหวังสูงเท่าไหร่ ธุรกิจของเรายิ่งมีแรงขับเคลื่อน ที่จะทำให้ไปได้ไกลมากเท่านั้น ถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโต ลองตั้งความหวังให้สูงๆ และมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้านั้นให้ได้ การที่เราตั้งเป้าความหวังไว้นั้น นอกจากจะทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนในการทำธุรกิจแล้ว ยังจะทำให้เรามีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างแน่นอน ไม่เอนเอียงไปในทิศทางอื่นจนทำให้เป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจเปลี่ยนไปเมื่อธุรกิจนั้นๆเติบโตขึ้นไปแล้ว เช่น คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า ถ้าไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน เมื่อเห็นร้านขายน้ำขายดี อาจจะเปลี่ยนใจไปทำธุรกิจขายน้ำแทน ทั้งๆ ที่อาจจะเข้าใกล้จุดที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ การมีเป้าหมายจะทำให้เราไม่ละทิ้งธุรกิจนั้นๆ ไปกลางคันนั่นเอง

ปัจจัยอย่างที่สอง คือ กลยุทธ์ เพราะกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่ดี จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น โดยเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย คือการที่รู้ว่าตัวเองจะขายอะไร ขายให้กับใคร ผ่านช่องทางไหน ที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการของเราขายได้ดี สิ่งเหล่านี้เรารู้ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า ที่ในปัจจุบันนั้น แหล่งค้นคว้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย แค่เพียงปลายนิ้วคลิกลงบนเว็บไซต์กูเกิ้ล ก็สามารถหาข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสบายๆ เหลือเพียงแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้ยังไงเท่านั้น

ปัจจัยอย่างที่สาม คือ กำลังคน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจโต เพราะทรัพยากรคนที่ดี จะทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่นักธุรกิจจำเป็นจะต้องทำก็คือ ดึงดูดคนที่เก่งเข้ามา และซื้อใจคนเหล่านั้นไว้ให้ได้ ปัญหาขององค์กรส่วนมากในปัจจุบัน คือการดึงคนเก่ง หรือทรัพยากรบุคคลดีๆ ไว้ไม่ได้ ทำให้องค์กรเดินไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควร

ปัจจัยเหล่านี้ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการทำธุรกิจทั้งนั้น ถ้านักธุรกิจทำสิ่งเหล่านี้ได้ครบถ้วน บวกด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมในตัวเอง และความทะเยอทะยานที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแล้ว ไม่ต้องห่วงเลยว่าธุรกิจจะโตไปได้หรือไม่ เพราะธุรกิจของท่าน สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆ อย่างแน่นอน